nuug/nuug-folder.git
4 years agoadded section on video group master
David Noble [Wed, 19 Sep 2018 21:56:28 +0000 (23:56 +0200)]
added section on video group

4 years agomisc updates
Kristian Fiskerstrand [Mon, 10 Sep 2018 20:07:39 +0000 (22:07 +0200)]
misc updates

4 years agomisc updates
Kristian Fiskerstrand [Mon, 10 Sep 2018 19:33:06 +0000 (21:33 +0200)]
misc updates

4 years agoForskjellige oppdateringer
Kristian Fiskerstrand [Thu, 6 Sep 2018 21:18:20 +0000 (23:18 +0200)]
Forskjellige oppdateringer

4 years agoLitt mer om NUUG
Kristian Fiskerstrand [Thu, 6 Sep 2018 18:18:19 +0000 (20:18 +0200)]
Litt mer om NUUG

4 years agoLegg til referanse til fri kultur av LL
Kristian Fiskerstrand [Thu, 6 Sep 2018 10:05:20 +0000 (12:05 +0200)]
Legg til referanse til fri kultur av LL

4 years agoLegg til inputenc for riktig håndtering av norske tegn
Kristian Fiskerstrand [Thu, 6 Sep 2018 09:50:03 +0000 (11:50 +0200)]
Legg til inputenc for riktig håndtering av norske tegn

4 years agoFjerne resten av Gentoo-elementene
Kristian Fiskerstrand [Thu, 6 Sep 2018 09:46:50 +0000 (11:46 +0200)]
Fjerne resten av Gentoo-elementene

4 years agoFørste commit
Kristian Fiskerstrand [Thu, 6 Sep 2018 08:53:25 +0000 (10:53 +0200)]
Første commit

Basert på Gentoo Flyer 2018 - noe tekst gjenstår for page fill