nuug/svar-arkivlov.git
3 years ago(main.tex) remove comma master
Kristian Fiskerstrand [Thu, 20 Oct 2016 18:22:15 +0000 (20:22 +0200)]
(main.tex) remove comma

3 years ago(main.tex) Start new para
Kristian Fiskerstrand [Thu, 20 Oct 2016 18:14:25 +0000 (20:14 +0200)]
(main.tex) Start new para

3 years ago(main.tex) Updates
Kristian Fiskerstrand [Thu, 20 Oct 2016 18:02:36 +0000 (20:02 +0200)]
(main.tex) Updates

3 years ago(main.tex) write some more on confidentiality and integrity
Kristian Fiskerstrand [Thu, 20 Oct 2016 17:45:13 +0000 (19:45 +0200)]
(main.tex) write some more on confidentiality and integrity

3 years ago(main.tex) typo
Kristian Fiskerstrand [Thu, 20 Oct 2016 17:40:58 +0000 (19:40 +0200)]
(main.tex) typo

3 years ago(main.tex) begynn avsnitt informasjonssikkerhet for arkivdata
Kristian Fiskerstrand [Thu, 20 Oct 2016 17:37:30 +0000 (19:37 +0200)]
(main.tex) begynn avsnitt informasjonssikkerhet for arkivdata

3 years ago(main.tex) legg til "heretter" for NUUG abbrev
Kristian Fiskerstrand [Thu, 20 Oct 2016 17:30:19 +0000 (19:30 +0200)]
(main.tex) legg til "heretter" for NUUG abbrev

3 years ago(main.tex) legg til link for nuug
Kristian Fiskerstrand [Thu, 20 Oct 2016 17:29:13 +0000 (19:29 +0200)]
(main.tex) legg til link for nuug

3 years ago(main.tex) Første forsøk beskrivelse av NUUG
Kristian Fiskerstrand [Thu, 20 Oct 2016 17:24:54 +0000 (19:24 +0200)]
(main.tex) Første forsøk beskrivelse av NUUG

3 years agoAdd source docs
Kristian Fiskerstrand [Thu, 20 Oct 2016 11:56:22 +0000 (13:56 +0200)]
Add source docs

3 years agoinit WIP-1
Kristian Fiskerstrand [Thu, 20 Oct 2016 11:44:59 +0000 (13:44 +0200)]
init