Try to fix up monkeysphere ebuild according to standards
[portage-overlay.git] / app-crypt / monkeysphere / Manifest
1 DIST monkeysphere_0.36.orig.tar.gz 98876 SHA256 6ae4edeff2cc29b6913346e15b61500ea7cc06d761a9f42e67de83b7d2607be7 SHA512 eb6776bd9996db8a5d6a1d16b5b06e6733069cbb3cb35f4e3965508575e084c6f08576f31c71429432daf93910d145804ecf155c3d7550a0f4550a056cb4f0c8 WHIRLPOOL c163d0be77d3c6d838f752c8f53d967b17aeafd798e4fca694a31bf55628fb57d18b6a4664ca9552bd3daf3b89b6f86452d430529985ca0a31c3c4aa48470bc0
2 EBUILD monkeysphere-0.36.ebuild 882 SHA256 bd5b27184c028de0b2d5a794775837236dadf19c20f13f909835ba1aa9cd52ea SHA512 c94b8ddc0b147b90f7a05be170423d84107ce99c63ec798709dd7d5281dcf4ba9690d56b562a72423de390562b4d86ffd4b0f743a6332cba2de7932544b0ceca WHIRLPOOL d9fbc96750544cf285263c29ab9107c946b24460f7581e5aa4545a3905a2bafa24712a239fb0644119331d9ff4f2b25859fcd59d525e53dea284774c693b7f68